Son dakika Müsilaj ve imara ait kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Kanuna nazaran, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen baraj, gölet ve öteki depolama tesislerinin gaye oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek, değiştirilebilecek yahut kaldırılabilecek.

Kayseri’deki yapı kooperatifleriyle hudutlu olmak üzere, “inşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi”, “terkin edilmemiş olması”, “yapımı tamamlanan etapta bağımsız kısım malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen bedelin ödenmemesi” ve “kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu evresinin yapılmaması” koşullarının taşınması halinde, konutun tapu periyodundan sonraki periyotlar için yapı kooperatifi tarafından idare sarfiyatları hariç olmak üzere, her ne isim altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar yahut bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından yapılan alacağın zamanına ait süreçler kararsız sayılacak.

Afyonkarahisar Kocatepe kasabası hudutları içerisinde gerçekleştirilen kadastro çalışmaları sonucu, zilyetlik kaideleri oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine ismine tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların, kadastro tutanaklarında zilyet yahut hak sahibi olarak belirtilen şahısların yahut mirasçılarının, 31 Aralık 2022’ye kadar Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ünitelerine müracaatları halinde isimlerine tescilleri yapılacak.

Bu karar, davası devam eden taşınmazların zilyet yahut hak sahibi olan bireyleri yahut yasal mirasçılarını da kapsayacak.

DENİZ KİRLETMENİN CEZALARI ARTIRILIYOR

18 grostona kadar olan tanker, gemi ve öbür deniz araçlarından kaynaklı evsel atık suların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları ve gibisi yıkama sularının yahut katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5 bin lira, 18 ila 50 groston ortasında olanlara 10 bin lira, 50 ila 100 groston ortasında olanlara 20 bin lira, 100 ila 150 groston ortasında olanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı üzere kıyı tesisi idarelerinin, kendi idare alanları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis idarelerine 25 bin lira, deniz çöpleri, atıklar ve atık suların toplanması ve idaresine ait gerekli önlemleri almaması halinde bu idarelere 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bu idari para cezaları, balıkçı barınaklarına 3’te bir oranında uygulanacak.

Taraf olunan memleketler arası kontratlarda ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı, denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi ve öteki deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5 bin groston ortasında olanlara bu ölçü ve ek her groston başına 25 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu ölçülere ek her groston başına 5 lira idari para cezası verilecek.

Günlük 1 kilogram yahut daha az tıbbi atık üreten sıhhat kuruluşlarından oluşan tıbbi atıklarını öngörülen yasaklara yahut sınırlamalara karşıt olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Öngörülen cezalar Özel Etraf Muhafaza bölgelerinde 2 kat olacak.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ZORNUNLULUĞU

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik gücü yüzde yüze kadar geri ödenebilecek.

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan vilayetlerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli vilayetlerinin tamamında, büyükşehir, vilayet ve ilçe belediyeleri hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Belediyeler atıksu gelirlerinin yarısını atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesinde bu tesisler kurulana kadar kullanmak üzere ayırmak zorunda olacak. Ayrılan bu gelirler maksat dışında kullanılamayacak.

Sanayi alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve ziraî emelli silo yapıları, imar planlarında bina yüksekliklerinin hür olarak belirlenemeyeceğine dair düzenlemenin kapsamı dışına çıkarılıyor.

Birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş fakat bir kısmı tamamlanmadan müddet nedeniyle ruhsatı kararsız hale gelmiş parsellerdeki eksik kalan yapılar için ruhsat eki onaylı statik projesinde zelzele güvenliği bakımından yapılması zarurî değişiklikler hariç, yapı projelerinde rastgele bir değişiklik olmaksızın yapılacak tekrar ruhsat müracaatlarında tamamlanmayan bu yapılardan ruhsat müracaatında bulunanların maliklerinin tamamının muvafakati aranacak.

KAYNAK: AA

Yorum yapın

şişli escort
istanbul escort bağcılar escort bahçelievler escort bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort şişli escort mecidiyeköy escort istanbul travesti escort bursa escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort beşiktaş escort halkalı escort bakırköy escort